วิธีสร้างสุข ด้วยการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต

วิธีสร้างสุข ด้วยการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต

หลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนานั้น ถือเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างความสุขให้กับใจของเราได้ เพราะหลักธรรมคำสอนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นความจริง มีความเป็นเหตุ เป็นผล สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลายคนจึงยึดหลักธรรม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเอง วิธีสร้างสุข จะมีหลักธรรมข้อใดที่นำมาฝากกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

[read more]

5 วิธีสร้างสุข ด้วยการใช้หลักธรรม ในการดำเนินชีวิต

1.โลกธรรม 8

เป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมดาของโลกที่ต่างเกิดขึ้นได้ในทุกๆสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ เพื่อให้เราได้เข้าใจ และไม่หลงใหลกับความหอมหวานของสิ่งเหล่า ซึ่งประกอบไปด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ ติเตียน ทุกข์ สุข ทุกอย่าล้วนมีสองด้านเสมอ เรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์

2.ความอ่อนน้อมถ่อมตน

เป็นหลักธรรมที่สอนให้แสดงออกด้วยพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่โอ้อวดหรือหลงระเริงจนเกินไป  วางตัวให้ปกติ ทั้งทางกาย วาจา ใจ จะช่วยให้ผู้คนที่พบเจอเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเรา และมีความเกรงใจเรามากขึ้นอีกด้วยค่ะ

3.บุญกิริยาวัตถุ 3

เป็นหลักธรรมที่มี ความหมาย หลักแห่งการทำความดี 3 ประการ อันได้แก่  ประการแรก ทานมัย เป็นการให้ทานด้วยการให้ ด้วยจิตใจอันบริสุทธ์ แก่ผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ  ประการที่สอง สีลมัย คือการรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของผู้ครองเรือน เพื่อเป็นการสร้างความสงบสุขให้กับสังคมนั่นเอง ประการที่สาม ภาวนามัย เป็นการกระทำความดีด้วยการฝึกจิตให้เกิดความสงบ อันนำมาซึ่งความรู้แจ้ง ในสัจธรรม และพบหนทางแห่งการดับทุกข์

4.ความไม่ประมาท

เป็นหลักธรรมที่สอนให้ มีสติ รู้สึกตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ ทำให้เรารู้เท่าทันและไม่ทำในสิ่งที่จะส่งผลเสียตามมา โดยแบ่งออกเป็น ความประมาททางโลก ซึ่งเป็นการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในทุกวัน  และความประมาทางธรรม อันหมายถึง การไม่พาตนเองไปคลุกคลีความชั่วทั้งปวง ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม นั่นเองค่ะ

5.ความเคารพ

เป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นการแสดงออกด้วยการให้ความสำคัญ และยังเป็นการเห็นคุณค่าของผู้อื่น ด้วยความบริสุทธิ์ใจ สามารถกระทำได้กับทั้งบุคคล วัตถุ หลักธรรม ก็ได้ทั้งหมด จัดเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่สำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งในสังคมเลยค่ะ

สิ่งที่สร้างความดีงาม ให้กับชีวิตของเรานั้น ล้วนเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติทั้งสิ้น เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการส่งเสริมให้การดำเนินชีวิตของเรานั้น อยู่บนพื้นฐานของความสุข และวิถีทางที่ถูกที่ควร คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตของเราจะพบเจอกับสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ

อัพเดทสาระดีๆทุกวันกันต่อได้ที่ The7days

#วิธีสร้างสุข #หลักธรรมคำสอน #พระพุทธศาสนา

[/read]

#เลดี้ไลฟ์สไตล์ (Lady Lifestyle)

#ผู้ชายอินเทรนด์ (Men Intrend)

#ทุกเพศทุกวัยได้หมด (All Gen)